Với tập đoàn lớn việc chuyển từ ống hút nhựa sang ống hút cỏ bàng sẽ gây lãng phí tới hàng trăm triệu đồng nhưng bù lại bạn đang góp phần giúp tái tạo môi trường xanh và đẹp, thứ mà có bỏ ra tỷ đô cũng không mua được.