Từ ngày sử dụng ống hút cỏ bàng thay cho ống hút nhựa doanh số quán cafe của tôi tăng đột biến chứng tỏ người Việt của chúng ta rất có ý thức bảo vệ môi trường.